Elsloo 11 oktober 2021

Het kasteel van Elsloo.

Gewoon, omdat het kan. In totaal ruim 6 uur in de trein zitten om ergens ruim 2 uur te wandelen. Aan tijd geen gebrek en het weer was goed. Dus om 5 uur opgestaan en geïnspireerd door de ANWB op naar Elsloo in Zuid-Limburg, even voorbij Sittard. Had tijdens mijn studie 45 jaar geleden iets gelezen over een gelijknamig KB (Koninklijk Besluit), dat toch geen KB bleek te zijn. Wat blijven sommige herinneringen mensen toch een leven lang pesten!

Het dorpje door en via groene waterbergingen, waar ik het pad even bijster raakte, naar het Julianakanaal. Water stroomt altijd naar het diepste punt en dat was hier ook zo. Eerst van boven het tracé bekeken en toen afgedaald en een eind langs het kanaal gelopen om uiteindelijk bij de oude kern van Elsloo uit te komen. Mooie natuur gezien en onder bomen ook kabouterwoningen met een hoefijzer als deurkozijn, maar DSM was nooit ver weg.

Het streekmuseum dat wijselijk gesloten bleef voorbij (waren ze op de hoogte van mijn komst?) en afgedaald over kasseien naar het kasteel. Het wielermonument aanschouwd en het kasteelpark in. Klimmen en dalen. Bovenin was een theehuis van waaruit België in de verte te zien was, zo stond vermeld op een bordje.

Dan het park uit en in een straat op een rommelwinkeltje gestuit. Daar moest ik natuurlijk even naar binnen. Het winkeltje bleek een fors pand op een flinke lap hooggelegen grond (1600 m2, hoorde ik van de sympathieke bewoner).Vroeger was er een schoenwinkel en -makerij gevestigd. 9000 harde guldens had de vader van de huidige eigenaar er in de jaren zeventig voor betaald. Tja.

De zonnebloemen hadden welig getierd. Voor de pompoenen was het een minder goed jaar geweest. Regen had de oogst deels in het water doen vallen.

Even gesnuffeld en een oude klassieke PTT brievenbus getroffen. Voor een klein prijsje werd ik de eigenaar. Wel mee moeten sjouwen, maar ach de wandeling was bijna gedaan en het stationnetje niet ver.

Een plaatselijke bakker bezocht, verderop bij een huis een zakje walnoten gekocht (geld door de brievenbus a.u.b.) en de laatste kilometer braaf uitgelopen. Deze wandeldag was weer een cadeautje!

Foto's

of 2